Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 25, 2013
Image Size
4.5 MB
Resolution
3496×2488
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,989 (5 today)
Favourites
321 (who?)
Comments
35
×
40 by weewill 40 by weewill
quick watercolor sketch, there will be more :D

post linh tinh chơi

----
If you're interested in my drawings, please take a look at my commission info

Add a Comment:
 
:iconngananhle:
NganAnhLe Featured By Owner Nov 17, 2013  Student General Artist
đẹp quá <3
Reply
:iconweewill:
weewill Featured By Owner Nov 17, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Cảm ơn bạn nhé! :XD:
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Nov 4, 2013
Mợ, tự vẽ mình được gái ôm = ))
Reply
:iconweewill:
weewill Featured By Owner Nov 4, 2013  Hobbyist Traditional Artist
CM
Reply
:iconthextahu:
thextahu Featured By Owner Oct 18, 2013  Hobbyist Traditional Artist
nice!!

Reply
:iconmony-95:
Mony-95 Featured By Owner Oct 14, 2013  Student Traditional Artist
Bạn làm cái màu hồng hồng ở ngay dưới mắt sao hay vậy >D 
Reply
:iconweewill:
weewill Featured By Owner Oct 14, 2013  Hobbyist Traditional Artist
màu hồng là do màu đỏ pha nước cho nhạt bớt rồi chấm vào giấy cho nó tự loang ra thôi :D
Reply
:iconmony-95:
Mony-95 Featured By Owner Oct 14, 2013  Student Traditional Artist
>DDD oặc em làm quài ko đc >DDD Thôi để em đi thử lại >DDD cám ơn chị nha >DD ủa mà chị làm cho màu của chị nhìn nó nhạt là do chị pha trắng hay la do có nhiều nước trong đó?
Reply
:iconweewill:
weewill Featured By Owner Oct 14, 2013  Hobbyist Traditional Artist
màu nước không có màu trắng mà em, là pha thêm nước thôi :D muốn đậm thì em pha ít, hoặc chờ lớp màu nhạt khô rồi thì chồng thêm lớp nữa :D
Reply
:iconmony-95:
Mony-95 Featured By Owner Oct 14, 2013  Student Traditional Artist
màu nước có màu trắng mà??? >DDD vậy sao chị tô da đc?? >D em ko biết dùng màu gì để tô da hết >>< mõi lần tô là hư hình >.<
Reply
Add a Comment: